Introduce
Introduce

วันนี้ทางแอดมินขออนุญาตแนะนำคุณหมอ จำนวน 2 ท่านนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้และระบบการจัดการ

ด้านต่างๆเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในคอลัมน์ Farm Story ซึ่งคุณหมอจะมีความรู้และเทคนิคใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาให้ผู้อ่านได้ศึกษากันในทุกๆสัปดาห์ ยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะ เอาเป็นว่ามารู้จัก

คุณหมอท่านแรกก่อนเลยนะคะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)

(Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD)

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม2549 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (สัตวแพทย์สาธารณสุข2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก (อายุรศาสตร์2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมัยเรียนปริญญาตรีปีที่ 5 (สัตวแพทย์จะเรียน 6 ปีเหมือนแพทย์) นิสิตทุกคนต้องทำงานวิจัยเป็น project เล็กๆ

ตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าถ้าจะเลือกทำ project ด้านอะไรดีรู้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องสัตว์เลี้ยง ไม่ชอบเสียงหมู

และก็ไม่อยากเสี่ยงกับการเข้าใกล้วัวเพราะว่าตัวใหญ่ แรงเยอะก็มีเพื่อนในรุ่นเดียวกันชวนมาทำ project วิจัย

เกี่ยวกับปลานิลพอได้สัมผัสก็รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะโอเค เงียบสงบดีถึงแม้เวลาออกพื้นที่จะร้อนไปหน่อย

ทำให้หลังจากนั้นเลยสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น พอเรียนปริญญาโทด้านสัตวแพทย์

สาธารณสุขและปริญญาเอกด้านอายุรศาตร์เลยเลือกหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับสัตว์น้ำนอกเหนือจากงานประจำ

ซึ่งเป็นงานเอกสารซะส่วนใหญ่เวลาว่างชอบค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว จากอินเตอร์เน็ตเข้าร้านหนังสือและก็ชอบ

วางแผนเที่ยวเอาไว้เผื่อมีเวลาว่างจะได้มีตัวเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ

 

 

และสำหรับท่านที่ 2 นะคะ

.นสพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)

(Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD)

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก (อายุรศาสตร์) 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

* อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* Postdoctoral researcher, Aquaculture Pathology Laboratory, University of Arizona, USA

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 69 เนื่องจากมีความสนใจ

ทางด้านสัตว์น้ำเศรษฐกิจจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ โดยมี

รศ.สพ..ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและจบการปริญญาเอกในปี .. 2559 ที่ผ่านมา
Farm story

การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์ article
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken