Introduce
ReadyPlanet.com
Introduce

วันนี้ทางแอดมินขออนุญาตแนะนำคุณหมอ จำนวน 2 ท่านนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้และระบบการจัดการ

ด้านต่างๆเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในคอลัมน์ Farm Story ซึ่งคุณหมอจะมีความรู้และเทคนิคใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาให้ผู้อ่านได้ศึกษากันในทุกๆสัปดาห์ ยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะ เอาเป็นว่ามารู้จัก

คุณหมอท่านแรกก่อนเลยนะคะ

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)

(Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD)

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม2549 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (สัตวแพทย์สาธารณสุข2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก (อายุรศาสตร์2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมัยเรียนปริญญาตรีปีที่ 5 (สัตวแพทย์จะเรียน 6 ปีเหมือนแพทย์) นิสิตทุกคนต้องทำงานวิจัยเป็น project เล็กๆ

ตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าถ้าจะเลือกทำ project ด้านอะไรดีรู้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องสัตว์เลี้ยง ไม่ชอบเสียงหมู

และก็ไม่อยากเสี่ยงกับการเข้าใกล้วัวเพราะว่าตัวใหญ่ แรงเยอะก็มีเพื่อนในรุ่นเดียวกันชวนมาทำ project วิจัย

เกี่ยวกับปลานิลพอได้สัมผัสก็รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะโอเค เงียบสงบดีถึงแม้เวลาออกพื้นที่จะร้อนไปหน่อย

ทำให้หลังจากนั้นเลยสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น พอเรียนปริญญาโทด้านสัตวแพทย์

สาธารณสุขและปริญญาเอกด้านอายุรศาตร์เลยเลือกหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับสัตว์น้ำนอกเหนือจากงานประจำ

ซึ่งเป็นงานเอกสารซะส่วนใหญ่เวลาว่างชอบค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว จากอินเตอร์เน็ตเข้าร้านหนังสือและก็ชอบ

วางแผนเที่ยวเอาไว้เผื่อมีเวลาว่างจะได้มีตัวเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ

 

 

และสำหรับท่านที่ 2 นะคะ

.นสพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)

(Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD)

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก (อายุรศาสตร์) 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

* อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* Postdoctoral researcher, Aquaculture Pathology Laboratory, University of Arizona, USA

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 69 เนื่องจากมีความสนใจ

ทางด้านสัตว์น้ำเศรษฐกิจจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ โดยมี

รศ.สพ..ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและจบการปริญญาเอกในปี .. 2559 ที่ผ่านมา
Farm story

แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken