22-2-2560
ReadyPlanet.com
22-2-2560

 

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21-22 ก.พ. 60

ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง

ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ก.พ. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร


ข้อควรระวัง
ในช่วงวันที่ 23-27 ก.พ. 60ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-27 ก.พ. 60

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 21 - 22 ก.พ. 60 
บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ส่วนในช่วงวันที่ 23-27 ก.พ. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ข้อมูลจาก : https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php


สถานการณ์น้ำในเขื่อน

ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล 48%เขื่อนสิริกิต 65%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว 41%เขื่อนลำตะคอง 32%เขื่อนอุบลรัตน์ 66%เขื่อนสิริธร 69%เขื่อนมูลบน 46%เขื่อนลำแซะ 41%

ภาคกลาง เขื่อนป่าสัก 62%เขื่อนกระเสียว 99%

ภาคตะวันออก เขื่อนประแสร์ 59%

ข้อมูลจาก: http://www.thaiwater.net//DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html

  
น้ำท่า อากาศ

17-1-2565
28-10-2564
15-11-2564
25-10-2564
18-10-2564
11-10-2564
04-10-2564
27-9-2564
20-9-2564
13-9-2564
6-9-2564
30-8-2564
23-8-2564
16-8-2564
9-8-2564
2-8-2564
26-7-2564
19-7-2564
12-7-2564
5-7-2564
28-6-2564
21-6-2564
14-6-2564
7-6-2564
31-5-2564
24-5-2564
17-5-2564
12-5-2564
5-5-2564
28-4-2564
21-4-2564
7-4-2564
24-3-2564
10-3-2564
3-3-2564
24-2-2564
17-2-2564
10-2-2564
3-2-2564
27-1-2564
20-1-2564
13-1-2564
6-01-2564
30-12-2563
23-12-2563
9-12-2563
25-11-2563
18-11-2563
11-11-2563
2-11-2563
28-10-2563
19-10-2563
12-10-2563
07-10-2563
30-09-2563
23-09-2563
16-09-2563
09-09-2563
01-09-2563
25-08-2563
19-08-2563
11-08-2563
28-07-2563
15-07-2563
08-07-2563
01-07-2563
24-06-2563
17-06-2563
10-06-2563
3-06-2563
27-05-2563
20-05-2563
13-05-2563
6-05-2563
29-04-2563
22-04-2563
15-04-2563
8-04-2563
31-3-2563
22-3-2563
23-2-2563
5-2-2563
8-1-2563
18-12-2562
11-12-2562
9-10-2562
28-8-2562
14-8-2562
31-07-2562
10-7-2562
26-6-2562
19-6-2562
12-6-2562
29-5-2562
22-5-2562
15-5-2562
1-5-2562
24-4-2562
17-4-2562