8-3-2560
ReadyPlanet.com
8-3-2560

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 7-10 มี.ค.

ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนแต่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่

 

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7-1มี.ค.

ประชาชนที่อาศัยบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย


ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 7-10 มี.ค.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันในขณะที่จะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมา เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนทำให้คลื่นบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

ข้อมูลจาก :  https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php


สถานการณ์น้ำในเขื่อน

ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล 47%, เขื่อนสิริกิต 62%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว 38%, เขื่อนลำตะคอง 30%, เขื่อนอุบลรัตน์ 61%, เขื่อนสิริธร 67%, เขื่อนมูลบน 45%, เขื่อนลำแซะ 38%

ภาคกลาง เขื่อนป่าสัก 54%, เขื่อนกระเสียว 89%

ภาคตะวันออก เขื่อนประแสร์ 50%

ข้อมูลจาก :  http://www.thaiwater.net//DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html


  

 
น้ำท่า อากาศ

17-1-2565
28-10-2564
15-11-2564
25-10-2564
18-10-2564
11-10-2564
04-10-2564
27-9-2564
20-9-2564
13-9-2564
6-9-2564
30-8-2564
23-8-2564
16-8-2564
9-8-2564
2-8-2564
26-7-2564
19-7-2564
12-7-2564
5-7-2564
28-6-2564
21-6-2564
14-6-2564
7-6-2564
31-5-2564
24-5-2564
17-5-2564
12-5-2564
5-5-2564
28-4-2564
21-4-2564
7-4-2564
24-3-2564
10-3-2564
3-3-2564
24-2-2564
17-2-2564
10-2-2564
3-2-2564
27-1-2564
20-1-2564
13-1-2564
6-01-2564
30-12-2563
23-12-2563
9-12-2563
25-11-2563
18-11-2563
11-11-2563
2-11-2563
28-10-2563
19-10-2563
12-10-2563
07-10-2563
30-09-2563
23-09-2563
16-09-2563
09-09-2563
01-09-2563
25-08-2563
19-08-2563
11-08-2563
28-07-2563
15-07-2563
08-07-2563
01-07-2563
24-06-2563
17-06-2563
10-06-2563
3-06-2563
27-05-2563
20-05-2563
13-05-2563
6-05-2563
29-04-2563
22-04-2563
15-04-2563
8-04-2563
31-3-2563
22-3-2563
23-2-2563
5-2-2563
8-1-2563
18-12-2562
11-12-2562
9-10-2562
28-8-2562
14-8-2562
31-07-2562
10-7-2562
26-6-2562
19-6-2562
12-6-2562
29-5-2562
22-5-2562
15-5-2562
1-5-2562
24-4-2562
17-4-2562