เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี

เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี

คราวที่แล้วพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล คือ ตัวปลา เชื้อโรคและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมบางส่วนในการเลี้ยงปลาเป็นปัจจัยที่เกษตรกรสามารถควบคุมและจัดการให้อยู่ในสภาวะที่ปกติสำหรับปลาได้ ส่วนสำคัญที่ควบคุมได้แน่นอนและจะละเลยไม่ได้ คือการเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงการเตรียมบ่อก่อนเลี้ยงในที่นี้มี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ บ่อเลี้ยงปลาใหม่เอี่ยมกับบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงปลามาแล้ว


กรณีขุดบ่อใหม่เลย ต้องคิดถึงอะไรบ้างแล้วทำยังไงบ้าง

บ่อใหม่มักจะต้องคำนึงถึงชนิดของดิน สภาพความเป็นกรดของดินหรือพีเอชของดิน (pH) อาจนำดินไปตรวจค่าความเป็นกรดก่อนจะปรับสภาพดิน ทั้งนี้ค่าที่เหมาะสมประมาณ 6.5-8.5 ก่อนจะเริ่มใช้บ่อจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำเข้าบ่อและแช่น้ำทิ้งไว้หลายๆ วันเพื่อปรับสภาพดิน แล้วระบายน้ำออกไปให้หมด จากนั้นก็โรยปูนขาวให้ทั่วหน้าดิน (50 – 100  kg/ไร่  หรือมากกว่า) ถอนหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบขอบบ่อ ตากบ่อให้แห้งก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อ

 

สำหรับบ่อเก่านั้น ปัญหาที่พบได้และควรระลึกถึง คือถ้าเป็นบ่อที่เคยเลี้ยงปลาป่วยควรต้องมีการฆ่าเชื้อโรคให้มากที่สุดก่อนจะเริ่มเลี้ยง จะต้องระบายน้ำที่เลี้ยงอยู่เดิมออกให้มากที่สุดกำจัดหญ้าและวัชพืชออกจากขอบบ่อจับสัตว์น้ำหรือสัตว์อื่นที่พบในบ่อออกให้หมดพลิกกลับหน้าดินก้นบ่อขึ้นมาด้านบนหรือเอาเลนก้นบ่อออก ลอกเลนออกเพื่อลดของเสียสะสม เพราะเลนก้นบ่อมีการหมักหมมของเชื้อโรคอยู่ได้จากนั้นโรยปูนขาวให้ทั่วหน้าดินที่ก้นบ่อ ขอบบ่อเหมือนกับที่เตรียมบ่อใหม่แล้วตากแดดทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งหรือตากจนดินแห้งแตกเลยยิ่งดีจนถึงขั้นนี้แล้วค่อยเติมน้ำเข้าบ่อช่วงที่เติมน้ำเข้าในบ่อเลี้ยงอย่าลืมใช้ตาข่ายกรองน้ำก่อนเข้าบ่อด้วยนะ จะได้ไม่มีศัตรูปลา สัตว์พาหะ หอยหรือแมลงหลงเข้าไปว่ายน้ำเล่นในบ่อเติมน้ำทิ้งไว้สัก 1-2 อาทิตย์ ให้มีการปรับสภาพน้ำและบ่อ เกิดระบบนิเวศน์มีอาหารธรรมชาติในบ่อ แล้วค่อยตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยง

สุดท้ายนี้ ท่านใดมีเทคนิคเด็ด เคล็ดลับดี มาแชร์กันหน่อยนะคะ


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)


  
 
Farm story

การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์ article
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce