เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
ReadyPlanet.com
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง

คุยเรื่องบ่อดินกันไปแล้ว วันนี้มาคุยกันเรื่องกระชังบ้างส่วนมากเรามักจะเห็นการเลี้ยงปลาในรูปแบบกระชังที่แขวนอยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง เขื่อน ดังนั้นคุณภาพของน้ำในกระชังก็คือคุณภาพของน้ำในพื้นที่ที่แขวนกระชังอยู่นั่นแหละ

 

การเลี้ยงในลักษณะนี้จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยง นอกจากนี้หากคิดจะเลี้ยงปลาในกระชังควรพิจารณาแหล่งน้ำที่จะแขวนกระชังด้วยว่ามีคุณภาพน้ำเหมาะสมกับการเลี้ยง ไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนมีการถ่ายเทของกระแสน้ำจะได้เหมือนกับการเปลี่ยนน้ำใหม่อยู่เรื่อยๆ มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดการเลี้ยง มีความลึกมากพอที่จะแขวนกระชังได้อย่างน้อย ให้ก้นกระชังลอยเหนือพื้นประมาณ 50 ซม. นอกจากนี้ควรเป็นสถานที่ที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงปลาได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อดีของการเลี้ยงปลาในกระชัง คือเราสามารถปล่อยปลาเลี้ยงแบบหนาแน่นสูงได้เพราะว่าน้ำไหลผ่านกระชังตลอดเวลาจะไม่ค่อยพบปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากเศษอาหารตกค้างหรือขี้ปลาเหมือนที่พบในการเลี้ยงปลาบ่อดิน ของเสียที่เกิดขึ้นก็มักจะถูกน้ำพัดออกไปจากกระชัง

 

ส่วนข้อเสียนั้น ในบางช่วงที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ที่แขวนกระชังมีความผิดปกติก็จะส่งผลต่อสุขภาพปลาได้และการควบคุมสภาวะคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปกติจะทำได้ยากกว่าหรือไม่สามารถทำได้เลยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาในบ่อดิน กรณีที่เกิดโรคระบาดในแหล่งน้ำนั้นอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคอย่างรวดเร็วและสูญเสียพร้อมๆ กันทุกกระชัง เช่น โรคติดปรสิตกระชังที่เลือกใช้ควรตรวจสอบว่าด้วยตากระชังมีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาที่เลี้ยงรึเปล่า ต้องเลือกให้น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ให้มีเศษอาหารหรือขี้ปลาตกค้าง และปลาลอดออกไปไม่ได้ กระชังอาจมีรูปทรงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยขนาดของกระชังขึ้นกับเกษตรกรแต่ละรายและพื้นที่ที่ผูกกระชัง เช่นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 2 ม. ยาว 2 ม. ลึก 2-2.5 ม. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 ม. ยาว 2 ม. ลึก 2-2.5 ม. โดยแช่น้ำลึกประมาณ 1.8-2.2 ม. ควรแขวนกระชังในระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อให้มีการไหลเวียนของน้ำและไม่ให้มีมุมอับ เช่น 1.5-3 ม. แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้อาจต้องติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มเติม สิ่งที่ควรคำนึง คือกระชังไม่ควรชิดติดกันมาก ขนาดไม่ควรใหญ่จนน้ำจะไหลเวียนไม่สะดวกและกระชังไม่ควรแช่น้ำลึกเกินไปเพราะปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่ก้นกระชังจะลดลงเรื่อยๆ ด้านบนของกระชังควรมีอวน มุ้งหรือตาข่ายมาปิดคลุมไม่ให้นกมากินปลาหรือปลากระโดดออกไปนอกกระชังได้และระหว่างการเลี้ยงต้องสังเกตความสะอาดของกระชังด้วยเพราะมีผลต่อการถ่ายเทน้ำอัตราการปล่อยปลาสามารถเลี้ยงได้หนาแน่นกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน 3-4 เท่า และควรพิจารณาร่วมกับขนาดตัวและน้ำหนักปลาด้วย


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)


 

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD

  
 
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce