ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
ReadyPlanet.com
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง

ครั้งก่อนกล่าวถึงเรื่องคุณภาพน้ำการตรวจคุณภาพและการเก็บตัวอย่างไปแล้วอย่างที่ย้ำเตือนว่าคุณภาพน้ำเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่หากมีการจัดการที่ดีแล้วจะช่วยส่งเสริมสุขภาพปลาที่เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนี้จะขอเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการสักหน่อยเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ำมากขึ้นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (dissolved oxygen, DO, ดีโอ) มีผลต่อปลาอย่างไรปลาและสัตว์น้ำต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเพื่อความอยู่รอดตามทฤษฎีควรมีปริมาณค่าออกซิเจนละลายในน้ำไม่ต่ำกว่า 5 ppm ความต้องการออกซิเจนขึ้นอยู่กับชนิดและช่วงอายุของสัตว์น้ำ (ทั่วไปอยู่ในช่วงประมาณ 5-7 ppm) ปลาบางชนิด เช่น ปลาดุก มีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนในระดับต่ำได้ ในขณะที่ปลาบางชนิด เช่น ปลาซิว ปลาติดหิน ต้องการออกซิเจนปริมาณสูงปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำอาจส่งผลต่อปริมาณสารอาหารในแหล่งน้ำได้โดยธรรมชาติแล้วออกซิเจนที่ละลายในน้ำมาจากออกซิเจนในชั้นบรรยากาศและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำและแพลงตอนพืชโดยออกซิเจนจะหมดไปจากการที่สัตว์น้ำและพืชน้ำใช้หายใจจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำดึงไปใช้ย่อยสลายอินทรียสารและออกซิเจนยังสามารถระเหยกลับเข้าไปในชั้นบรรยากาศได้เช่นกัน อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความลึกของน้ำมีผลต่อปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ นอกจากนี้ค่าออกซิเจนที่ยังแปรผันได้ในแต่ละช่วงของวันและช่วงฤดูตอนกลางวันที่พืชน้ำและแพลงตอนพืชสังเคราะห์แสงจะพบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสูงกว่าช่วงเช้าตรู่และตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พืชและแพลงตอนพืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และดึงออกซิเจนไปใช้ในการหายใจ ดังนั้นจึงควรควบคุมปริมาณพืชและแพลงตอนพืชในน้ำให้เหมาะสมด้วยเพราะจะมีผลต่อสุขภาพปลาทำให้อ่อนแอและเกิดความเครียดกรณีที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอจะพบว่าปลาว่ายน้ำขึ้นมาที่ผิวน้ำฮุบอากาศ ขยับแผ่นปิดเหงือกถี่ขึ้น การเจริญเติบโตลดลงร่างกายอ่อนแอและอาจพบว่าปลาฟักออกจากไข่ช้ากว่าปกติทั้งนี้การขาดออกซิเจนจะส่งผลกระทบต่อปลาขนาดใหญ่มากกว่าปลาขนาดเล็ก ในบางครั้งการขาดออกซิเจนในน้ำอย่างฉับพลันทำให้ปลาในบ่อตายพร้อมกันทั้งหมดในเวลาใกล้เคียงกัน

    วิธีการเพิ่มออกซิเจนในน้ำของฟาร์มทั่วไปนิยมใช้เครื่องตีน้ำ กังหันน้ำวิธีพ่นน้ำลงในบ่อหรือใช้เครื่องมือที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำเพื่อให้ออกซิเจนในชั้นบรรยากาศละลายผสมกับน้ำได้รวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่จะช่วยปรับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์น้ำตลอดการเลี้ยงการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นวิธีที่ช่วยให้การจัดการปริมาณออกซิเจนในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา (หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก)

 

 


From last time, we’ve talked about Water quality and How to collect water sample. As you can see, WATER! is one the most important factors in aquaculture. Remember, good water leads to better and healthier fish!

So, Today, We want to give you some more information about this issue, which is: “How does oxygen (O2 ) or Dissolved Oxygen (D.O.) effect the fish” All living creature on earth need O2 , fish also. Theoretically, fish requires at least 5 ppm of D.O. However, it also depends on fish species, some fish have special breathing organ and can survive in low oxygen situation (such as, catfish, snakehead fish), some fish need high level of oxygen (such as, minnow) And, where’s the O2 come from? The O2 can be added to water by multiple ways, including:

     - O2 can dissolve from the atmosphere directly

     - Photosynthesis by plants and phytoplanktons On the other hand, O2 is also being used by many things:

     - All liveing things in the water, animal and plants are breathing on O2

     - O2 is required by bacteria for composing organic waste

     - Sometimes, O2 can evaporate back to the atmosphere

     Moreover, temperature, air pressure, water depth as well as different time of a day or season also have an effect on Dissolved Oxygen.


For example:

     - High air temperature >> O2 can dissolve in the water less>> Lower D.O.

     During the day, where light is available, D.O. level is high due photosynthesis activity by plants (algae) and phytoplankton. This is opposit in early morning or during a night where photosynthesis does not occur.

     From this reason, controling number of plants (algae) and phytoplankton in fish pond is necessary. Overgrowth of plants (algae) and phytoplankton would lead to O2 deleption during the night and also high fluctuation of O2 level between day and night (very high during a day, very low during the night).


This is also importance because fluctuation of O2 level can weakening and stress the fish.

     What happen to FISH if D.O. level is low???

     - You may see fish move their operculum faster

     - Fish show up at the water surface more often (gasping for air)

     - Decrease growth rate, weak

     - Slow hatching rate (in eggs)

     - Abrupt drop in O2 level can lead to mass mortility in the pond

Common practices that are used to increase O2 level in fish pond such as:

     - Applying aerator, paddle wheel, air tube,..etc

     - Water exchage: pumping in fresh, high O2 in

     - Control number of plants (algae) and phytoplankton using chemical such as copper (prevent sharp drop of O2 )

     Therefore!!!

     Make sure that you measure O2 or D.O. routinely and maintain it throughout the culture period. Remember!! water qaulity is important for sucessful crop!

 

Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD
Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy : ภาคการเกษตร
การให้ probiotic ชนิด Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ผสมอาหารปลานิล ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Streptococcus agalactiae
การใช้ probiotics prebiotics และ synbiotics ในปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปลานิลและซินไบโอติก
ปลาเทราต์กับซินไบโอติก
การฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ส่วนตัว และน้ำ
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (3)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ข้อควรคำนึงถึงในการฆ่าเชื้อสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
วัคซีน Covid-19 หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
ประเภทของสารฆ่าเชื้อในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรคกรณีฉุกเฉิน และการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ
การวางแผนการฆ่าเชื้อโรค ในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์
ซินไบโอติกกับแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้กุ้งกุ้ง
ซินไบโอติกกับภูมิคุ้มกันของกุ้ง
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (2)
การฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม และอุปกรณ์ (1)
คำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไข่ปลาแซลมอน
การประเมินโปรไบโอติก
การควบคุมเพศในสัตว์น้ำผ่านการจัดการชุดโครโมโซม
แอบดูจีนเลี้ยงกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำความรู้จัก…เปปไทด์ต้านจุลชีพ
โลกยุค 4.0 กับการเฝ้าระวังโรค
วิเคราะห์ข่าว หมู ไก่
อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce