การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ
ReadyPlanet.com
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ

ปัจจุบันมีการวิจัยศึกษาการทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง รูปแบบการทำงานของโปรไบโอติกที่มักพบได้ คือ
     1. แย่งพื้นที่ยึดเกาะ
     2. ผลิตสารยับยั้งที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา
     3. ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
     4. แย่งสารเคมีและแย่งใช้พลังงาน
     5. ผลิตสารอาหารและเอนไซม์
     6. มีผลต่อระบบสรีรวิทยาของปลา
     7. การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
     8. การปรับปรุงผลกระทบจากความเครียด

จะเห็นว่าการทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติกมีหลายข้อทีเดียว ในครั้งนี้จะขอพูดถึงหัวข้อแรกก่อนคือ การแย่งพื้นที่ยึดเกาะ  แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดต้องการพื้นที่ในการยึดเกาะกับเยื่อบุผนังลำไส้ และระบบทางเดินอาหารของปลา เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตออกฤทธิ์บริเวณที่ยึดเกาะ เพิ่มจำนวนและทำให้เกิดการพัฒนาของโรค กลไกที่สำคัญของการทำงานของโปรไบโอติกแบคทีเรีย คือการแข่งขันกันกับเชื้อก่อโรคเพื่อเข้าแย่งพื้นที่ของเยื่อบุผนังลำไส้และระบบทางเดินอาหาร ความสามารถของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่สามารถรบกวนการยึดเกาะกับเชื้อก่อโรคและแย่งเกาะกับเยื่อบุทางเดินอาหารได้ดีเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อมาใช้เป็นโปรไบโอติก ตัวอย่างเช่นแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus spp.) ที่ปกติพบได้ในลำไส้อยู่แล้วและไม่ก่อให้เกิดโรคมีความสามารถในการแข่งขันกับเชื้อก่อโรคที่จะยึดติดกับเยื่อบุลำไส้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำไส้เล็กและเซลล์ในผนังลำไส้ (enterocytes) ทั้งนี้การแย่งพื้นที่ยึดเกาะของโปรไบโอติกอาจเป็นการทำงานแบบไม่จำเพาะเจาะจง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเคมีกายภาพ (physicochemical agents) หรืออาจเป็นการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้ขึ้นอยู่กับการยึดติดของโปรไบโอติกบนพื้นผิวของแบคทีเรียที่และตัวรับ (receptor) ของเซลล์เยื่อบุผิวอย่างไรก็ตาม สำหรับการนำโปรไบโอติกไปใช้นั้นโดยทั่วไปแนะนำให้สัตว์ได้รับโปรไบโอติกในระยะแรกๆ เริ่มต้นของการเลี้ยง เนื่องจากคุณสมบัติของการแย่งพื้นที่ยึดเกาะมีประโยชน์ต่อการจัดการสุขภาพลูกปลาในระยะเริ่มต้น


http://www.thepoultrysite.com/focus/biomin/2271/biomin-poultrystar-newly-developed-defined-ce-product-poultrystar-soon-to-be-launched


http://keetonaqua.com/tag/aquaculture-supplies-2/

สัตวแพทย์หญิง ดร.มินตรา ลักขณา 
(หมอเม)
อ.น.สพ.ดร. ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์ (หมอเอก) 

 

 

 

 

There are increasing number of researches about probiotics and their functions. So, what are the benefits of probiotics to our body? Here are some examples:

     1. Competitive exclusion: complete with bad bacteria in colonization in our gut

     2. Produce substances that can inhibit bacteria, virus and fungal growth

     3. Use up nutrients and energy that bad bacteria need

     4. Produce nutrients and enzymes for host

     5. Help maintain good body’s physiology

     6. Enhance immunity

     7. Reduce stress

You can see that probiotics have many benefits. But today, 
we will focus on the number 1. “Competitive exclusion” property of probiotics.

Harmful bacteria need space on gut surface in order to 
attach and colonize. If those bacteria can make a place for themselves in gut, they will increase in number and eventually cause disease.

One of the most important roles of probiotics is 
“Competitive exclusion” which is probiotics occupy the surface area of the gut and prevent colonization of bad bacteria.

Ability to complete for gut surface colonization of probiotics 
is one of the criteria for selection of bacteria to be used as probiotics. For example, Lactobacillus spp. which are the common non-pathogenic bacteria in intestine, are very competitive in occupying surface area, especially in small intestine.

Colonization of bacteria in gut can be either specific and 
non-specific. Some types of bacteria can bind to specific receptors in gut.

Probiotics are recommended to be used in animal at early 
age, so they can establish themselves and colonize in gut before the animal expose to pathogens. This will benefit health management in early stage of production.


http://www.thepoultrysite.com/focus/biomin/2271/biomin-poultrystar-newly-developed-defined-ce-product-poultrystar-soon-to-be-launched


http://keetonaqua.com/tag/aquaculture-supplies-2/


Mintra Lukkana, DVM, MSc, PhD

Pathradol Piamsomboon , DVM , PhD
  
Farm story

อาหารสัตว์และเรื่องของสารพิษจากเชื้อรา
ซินไบโอติก (Synbiotics) สำหรับสัตว์น้ำ
ระบบนิเวศของแบคทีเรียในบ่อกุ้งกับโปรไบโอติก
ทำไมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จึงไม่มีรายงานความเสี่ยงต่อไวรัส COVID-19
น้องใหม่ตัวร้ายไวรัสในกุ้ง Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1)
ต้านวิบริโอด้วยโปรไบโอติก
ก้งุ โปรไบโอติก การเจริญเติบโต การย่อยอาหาร
แมงดากับงานด้านการแพทย์
คาเวียร์ ไข่จากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
การตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (2)
E-commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าสัตว์น้ำผ่านหลัก 7P (1)
ระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์โลก
น้ำปลา ความอร่อยจากอดีตสู่ยุคใส่ใจสุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ในสัตว์น้ำของประเทศไทยในอดีต
โรคอุบัติใหม่ไม่ไกลตัว Novel Coronavirus
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก (2)
ความสำคัญของการรายงานการระบาดของโรคกับสุขภาพสัตว์น้ำ
ยกระดับ from farm-to-table ด้วยสี่เสาหลักด้านคุณภาพ
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (2)
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ความลับของปลาเนื้อสีส้ม: เรื่องที่น่าสนใจของปลาแซลมอน (1)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (2)
Climate change ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของปลา (1)
มาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์น้ำ องค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 2
OIE องค์การสุขภาพสัตว์โลก ตอนที่ 1
เรื่องกุ้งกับโปรไบโอติก
การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้ง: สิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 2
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ในอีก 30 กว่าปีข้างหน้า ภาค 1
การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค: โรคติดเชื้อไวรัสจุดขาวหรือ White Spot Syndrome Virus ในกุ้งกุลาดำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปลานิล: การพัฒนาสายพันธุ์
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (2)
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง: ประโยชน์/ต้นทุน (1)
เรียนรู้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตปศุสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับต่างๆ
การเกิดโรคสัตว์น้ำและการระบาด
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (2)
การดำเนินการเกี่ยวกับโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) ในบริบทโลก (1)
การพบกันของปลาทะเลกับไมโครพลาสติก
แนวทางการจัดการโรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
การจัดการโรคข้ามพรมแดนและโรคติดต่ออุบัติใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ: OIE
โรคอีเอชพี, EHP, กุ้ง
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 2
PM 2.5 โรคหัวใจและหลอดเลือด เมนูปลา เกี่ยวกันยังไง: 1
โรคในสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
การวางยาสลบปลาและข้ควรคำนึง
การออกฤทธิ์ของยาสลบในปลา
ยาสลบที่ใช้ในปลา
ข้อควรปฏิบัติ ในการวางยาสลบปลา
หลักการการทำสลบในสัตว์น้ำ
การทำสลบในสัตว์
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตรวจอุจจาระ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดซี่เหงือก
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การตัดครีบ
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม: การขูดผิวหนัง.
การตรวจตัวอย่างปลาเบื้องต้นในฟาร์ม
การบันทึกสุขภาพปลาในฟาร์ม
การตรวจประเมินสภาวะสุขภาพภายในฟาร์ม
การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค
การเลี้ยงปลานิลในระบบต่างๆ
กินปลานิลแล้วได้อะไร
พัฒนาการของไข่ที่ได้รับการผสม
การจัดการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
พฤติกรรมของการผสมพันธุ์ในปลานิล
การผสมเทียม: พ่อแม่พันธุ์ปลานิล
การผสมเทียมปลา
ขั้นตอนการผสมเทียมในสัตว์
การผสมเทียมในสัตว์
โปรไบโอติกกับเชื้อสเตรปโตคอคคัส
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล สเตรปโตคอคโคซิส 1
วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ในปลานิล
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
วัคซีนสำหรับโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
วัคซีนคืออะไร
การศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแอโรโมนาส
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 5
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 4
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 3
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 2
โรคติดเชื้อในปลานิล : แอโรโมนาส 1
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : อาหารสัตว์น้ำ
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : ลักษณะอาหารและการเลือกใช้
การเลือกซื้ออาหารสัตว์ : สถานที่ขาย เลขทะเบียน ฉลาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การต้านทานความเครียด
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
คน
สัตว์พาหะ
การเคลื่อนย้ายปลาเข้าฟาร์ม
การติดต่อของเชื้อโรค
การกักกันโรคก่อนนำสัตว์น้ำใหม่เข้ามาเลี้ยง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ
การกระตุ้นเจริญเติบโต
การสร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ช่วยในการย่อยและช่วยให้มีการนำสารอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การแย่งใช้สารเคมีและพลังงาน
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การต้านเชื้อไวรัส เชื้อรา
การทำงานและประสิทธิภาพของโปรไบโอติก : การผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
แบคทีเรียที่นิยมใช้เป็นโปรไบโอติก
แอมโมเนีย
สารประกอบไนโตรเจน
ความขุ่นใส ความโปร่งใส
คาร์บอนไดออกไซด์
ความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความกระด้างของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
ความเป็นกรด-ด่างในบ่อเลี้ยงปลา
ผลของอุณหภูมิต่อสุขภาพปลา
ออกซิเจนในน้ำมีผลต่อปลายังไง
โปรไบโอติกกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทำอย่างไร
การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นทำอย่างไร
น้ำกับการเลี้ยงปลา
โปรไบโอติกคืออะไร
เตรียมกระชังให้ดีก่อนการเลี้ยง
เตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงยังไงให้พอดี
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพปลานิล
แผนผังฟาร์มสำคัญอย่างไร
มาตรฐาน GAP
aquatic chicken
Introduce