18-10-2560
ReadyPlanet.com
18-10-2560

พยากรณ์อากาศ

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 16-18 ต.ค. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 16-18 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 16-18 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวแล้ว สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สำหรับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง เว้นแต่ภาคใต้ และภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อมูลจาก https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php


สถานการณ์น้ำในเขื่อน

ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล 69%, เขื่อนสิริกิต 84%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนลำปาว 91%, เขื่อนลำตะคอง 54%, เขื่อนอุบลรัตน์ 117%, เขื่อนสิริธร 84%, เขื่อนมูลบน 78%, เขื่อนลำแซะ 78%

ภาคกลาง เขื่อนป่าสัก 97%, เขื่อนกระเสียว 98%

ภาคตะวันออก เขื่อนประแสร์ 97%

ข้อมูลจาก : http://www.thaiwater.net//DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html

 


  

 
น้ำท่า อากาศ

17-1-2565
28-10-2564
15-11-2564
25-10-2564
18-10-2564
11-10-2564
04-10-2564
27-9-2564
20-9-2564
13-9-2564
6-9-2564
30-8-2564
23-8-2564
16-8-2564
9-8-2564
2-8-2564
26-7-2564
19-7-2564
12-7-2564
5-7-2564
28-6-2564
21-6-2564
14-6-2564
7-6-2564
31-5-2564
24-5-2564
17-5-2564
12-5-2564
5-5-2564
28-4-2564
21-4-2564
7-4-2564
24-3-2564
10-3-2564
3-3-2564
24-2-2564
17-2-2564
10-2-2564
3-2-2564
27-1-2564
20-1-2564
13-1-2564
6-01-2564
30-12-2563
23-12-2563
9-12-2563
25-11-2563
18-11-2563
11-11-2563
2-11-2563
28-10-2563
19-10-2563
12-10-2563
07-10-2563
30-09-2563
23-09-2563
16-09-2563
09-09-2563
01-09-2563
25-08-2563
19-08-2563
11-08-2563
28-07-2563
15-07-2563
08-07-2563
01-07-2563
24-06-2563
17-06-2563
10-06-2563
3-06-2563
27-05-2563
20-05-2563
13-05-2563
6-05-2563
29-04-2563
22-04-2563
15-04-2563
8-04-2563
31-3-2563
22-3-2563
23-2-2563
5-2-2563
8-1-2563
18-12-2562
11-12-2562
9-10-2562
28-8-2562
14-8-2562
31-07-2562
10-7-2562
26-6-2562
19-6-2562
12-6-2562
29-5-2562
22-5-2562
15-5-2562
1-5-2562
24-4-2562
17-4-2562