พี่ทุย คุณพิภพ
พี่ทุย คุณพิภพ

เทคนิคการอนุบาลลูกปลานิลขนาด 2.5 กรัม ในแม่น้ำโขงได้อัตรารอดสูง ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา

พี่ทุย หรือ คุณพิภพ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง จ.หนองคาย ลงปลานิลเบอร์ 3 หรือขนาด 2.5 กรัม อนุบาลลงในกระชังแม่น้ำโขง ได้ไซต์เสมอ และ อัตรารอดมากกว่า 80 % มาดูกันว่าพี่ทุยมีเทคนิคอย่างไรในการอนุบาลลูกปลาในแม่น้ำให้ได้อัตรารอดที่สูง

1. ก่อนลงลูกปลาจะมีการตรวจเช็คกระชังให้สมบูรณ์ทั้งในส่วนของเรื่องอวนที่ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเชื้อโรคสะสมและต้องเตรียมจำนวนกระชังให้เพียงพอต่อการรับลูกปลาในแต่ละครั้ง

2. หลังจากนำลูกปลาลงอนุบาลในแม่น้ำแล้วจะมีโปรแกรมให้ยาก่อนในช่วง 5-7 วันแรก หลังจากนั้นจะให้วิตามินซีผสมอาหารให้ปลากินอย่างต่อเนื่องโดยพี่ทุยจะให้ความสำคัญของวิตามินซีค่อนข้างมาก เนื่องจากเชื่อว่าวิตามินซีจะช่วยให้ลูกปลานั้นมีเกล็ดที่แข็งแรงและสามารถขับเมือกได้ดี

3. ลูกปลาจะถูกอนุบาลในกระชังขนาด 6*3 เมตร โดยจะปล่อยลูกปลากระชังละ 10,000-12,000 ตัว เลี้ยงอาหาร 15 วัน ลูกปลาจะได้ขนาด 150-160 ตัว/กิโลกรัม หลังจากนั้นจะทำการย้ายปลาออกให้เหลือกระชังละ 5,000-6,000 ตัว เลี้ยงต่ออีก 15 วัน รวมระยะเวลาในการอนุบาล 1 เดือน จะได้ลูกปลาขนาด 50-55 ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดที่ได้จะอยู่ที่ 80% ขึ้นไปและได้ลูกไปไซต์ค่อนข้างเสมอ

พี่ทุยยังบอกอีกว่า ที่ต้องมาอนุบาลลูกปลาเอง อย่างแรก คือช่วยลดต้นทุนค่าลูกปลาไปได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากราคาตลาดปลาปลายทางก็ไม่ค่อยดี ส่วนอีกข้อ คือสามารถตัดปัญหาลูกปลาตายเดือนซึ่งจะพบมากในแม่น้ำโขงไปได้อีกด้วย

 


  
Smart Farmer

คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชุมพล ชัยเจริญ
ธง คูณทัน
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์