ธง คูณทัน
ธง คูณทัน

ธง คูณทัน เกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย จังหวัดอุบลราชธานี
ดูแลตั้งแต่ลงปลาวันแรก อัตรารอด 87%

 

เทคนิคการชำให้ติด 87 % มีดังนี้

   1.  บ่ออนุบาลมีขนาด 800 ตารางเมตร ปริมารการลงปลา 20,000-25,000 ตัว/บ่อ

   2.  ก่อนการลงปลา มีการเตรียมบ่ออนุบาล โดยการหว่านปูนขาว เพื่อปรับสภาพดิน

   3.  เติมน้ำเข้าบ่อ มีการพักน้ำ อย่างน้อย 7 วัน

   4.  หลังจากการปล่อยลูกปลาลงบ่อ จะให้กินอาหารฝุ่นทันที เพราะลูกปลาที่มาจากฟาร์ม ป.เจริญฟาร์ม มีการอดอาหารมาหลายวัน

   5.  ปลาที่มาจากฟาร์มลูกปลา ป.เจริญฟาร์ม จะมีขนาด 0.35 กรัม จะเริ่มให้กินอาหารฝุ่น จนกว่าปลาจะได้ไซส์ขนาด 0.6 กรัม   (ประมาณ7-10 วัน)

   6.  จากนั้นให้กินอาหารกบเม็ดเล็ก  7-10 วัน

   7.  เปลี่ยนมาเป็นอาหารปลา เบอร์1  อีก 25-30 วัน

   8.  ต่อมาให้กินอาหารปลา เบอร์2  อีก 20 วัน (จะได้ไซส์ประมาณ 40-50 ตัว/กก)

   9.  มีการสาดจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำทุก ๆ 15-20 วัน

   10.  มีการผสมวิตามินซีกับอาหารเม็ดทุกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของปลานิล

เมื่อปลาได้ไซส์ที่ต้องการ จะทำการลากปลาเพื่อมาคัดล่อนในกระชังบ่อดิน ทำให้ได้ไซส์ปลาที่เสมอ นำส่งให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำต่อไป

 


  
Smart Farmer

คุณวิเชียร โรจนกุล
คุณชัยวัฒน์ พรหมสีดา
คุณชุมพล ชัยเจริญ
พี่ทุย คุณพิภพ
มณีรัตน์ สุขเกษม
ป.เจริญฟาร์ม (สาขา อ.พาน จ.เชียงราย)
ลุงสมพร ป้ายะ เถรว่องกัน
พล.ท. พรเทพ กลัมพสุต
โชคทวีทรัพย์ฟาร์ม
คุณชัดชัย สุวรรณฉิม
คุณกิ๊บ ราชบุรีพันธุ์ปลา
พิทักษ์ฟาร์ม
คุณสมภพ เขียวสม
คุณสุวรรณ อรุณรักษ์
คุณพฤษภ ชาญธนกิติกุล
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปราจีนบุรี-นครนายก เยี่ยมชมฟาร์ม
ป้าชลอ แย้มผกา ลุงชิ่ง แย้มผกา
เฮียเมธี
ชินวัตรฟาร์ม พัทยา 2
คุณวันชัย
ธำรงค์ฟาร์ม
ลุงเล็ก แซ่ตั้ง
คุณอุดม มีประเสริฐ
คุณพิชัย พุมมีดี
คุณปิยะ เลียงมงคล
พาเกษตรกรดูงานบ่อ เฮียดำ
ชไมพร หอมกลิ่นเฑียร
สายฝน กัณทากาศ
ธงชัย นิลชิต
เฮียดำ นครปฐม
พรชัย บัวประดิษฐ์ 2
พรชัย บัวประดิษฐ์