เริ่มต้นด้วยสายพันธุ์
ReadyPlanet.com
เริ่มต้นด้วยสายพันธุ์

 

          การพัฒนาพันธุ์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตพันธุ์ปลาคุณภาพสูง การเปรียบเทียบพ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่น แต่ละสายพันธุ์จากทั้งภายในและภายนอกฟาร์มเป็นงานประจำของเราที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเพื่อให้มั่นใจว่าพันธุ์ปลาที่จัดส่งให้ผู้เลี้ยงปลานั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 

A good start begins with good strain.

          Strain development play an important role in producing high quality fish. Our farm regularly checks and compares the strains to assure that our customers get the best strain.


อุปกรณ์ช่วยในการติดตาม

          เพื่อให้การพัฒนาพันธุ์มีประสิทธิภาพ การติดตามการเจริญเติบโตและสุขภาพของปลาแต่ละตัวนั้นจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อทราบข้อมูลปลาแต่ละตัว ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการติดตามผล

 

Tracking device

          We use the latest technology to track targeted fish in the water so that we can collect information on their growth rate.


MICROCHIP ไมโครชิพ

          เทคโนโลยี RFID ถูกนำมาใช้งานเพื่อการสื่อสารแบบไร้สาย ไมโครชิพขนาดประมาณเมล็ดข้าวที่บรรจุเลขรหัส 15 หลัก ทำหน้าที่เสมือนรหัสประชาชนที่จะบอกความแตกต่างระหว่างปลาแต่ละตัว

 

Microchip

          RFID technology is used for wireless connection. Each rice-sized microchip contains a 15 digit code that used to differentiate each fish.


การฝัง MICROCHIP

          ไมโครชิพจะถูกบรรจุในเข็มนำส่งและจะนำส่งเข้าสู่ตัวปลาบริเวณกล้ามเนื้อทางส่วนหลัง ก่อนการฝังไมโครชิพปลาจะถูกวางยาสลบและบันทึกลักษณะทางกายภาพตลอดจนตรวจสอบรหัสก่อนการฝัง

 

Microchip tagging

          After the fish are checked physically under anesthesia, We take a microchip in small needle and inject it into back of each fish. We verify correct placement by rechecking the code.ผลลัพท์ที่พิสูจน์ได้จริง

          อัตราการเจริญเติบโตซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาพันธุ์ จากการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องเราพบว่าสายพันธุ์ของทางฟาร์มได้แสดงศักยภาพทั้งจากงานทดลองและการเลี้ยงจริง

 

Proven Result

          An optimum growth rate is our main objective. We are collecting data continuosly to develop strains that will be most effective in the field.  Our strain showed that it is effective in both technically and practically.หน้า 1/1
1
[Go to top]