โรงเพาะฟัก
ReadyPlanet.com
โรงเพาะฟัก


          จากการคัดสรรพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดสู่โรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐาน ป.เจริญฟาร์มได้พัฒนาระบบโรงเพาะฟักและงานอนุบาลปลาวัยอ่อนจนเป็นระบบที่มีความเฉพาะตัวของทางฟาร์ม

          โรงเพาะฟัก เราใส่ใจเรื่องน้ำเหนือสิ่งอื่นใด เนื่องจากสภาพน้ำที่ดีบ่งบอกถึงสภาพพันธุ์ปลาที่ดี การดูแลสภาพน้ำและสภาพปลาจะถูกตรวจสอบอยู่เป็นประจำทุกวัน  โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ที่โรงเพาะฟักไข่ปลาและตัวอ่อนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง น้ำที่ใช้แล้วจากโรงเพาะฟักจะนำมาบำบัดและกลับมาใช้ใหม่ โดยระบบนี้จะนำน้ำจากภายนอกเข้ามาใช้น้อยมาก

          เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการผลิตจะไม่หยุดชะงัก โรงเพาะฟักขนาดใหญ่จึงถูกสร้างมาเพื่อรองรับการผลิตจำนวนมาก ลูกพันธุ์วัยอ่อนจะถูกส่งมายังบ่ออนุบาลเพื่อทำการเลี้ยงให้มีขนาดตามต้องการต่อไป ซึ่งบ่ออนุบาลของทางฟาร์มได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบสุขภาพปลาได้ตลอดเวลาและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น

          พันธุ์ปลาที่ผ่านระบบอนุบาลแล้วนั้นจะถูกส่งไปยังแผนกคัดร่อนขนาดหรือนำไปชำต่อเพื่อให้ได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะคัดขนาดเล็กกว่ามาตรฐานทิ้งก่อนส่งจำหน่าย ดังนั้นพันธุ์ที่นำมาจำหน่ายจึงเป็นพันธุ์ปลาที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี


          From selected broodstock to standardized hatchery. PC Farm developed a unique hatchery system and management.


          The hatchery : Since fish live in water, the quality of the water is essential to fish health. Here, our experts check water quality routinely. Eggs and upspring fish are deposited in prepared nests.  A closed water system is used to prevent contamination.

          Our special nursery ponds are designed to facilitate inspection of fish. With this system, We can monitor them continously and prevent disease outbreaks. Any fish that fails to meet the standard requirements are eliminated and not sold. The fry that we sell are selected carefully.

 หน้า 1/1
1
[Go to top]