การตรวจสอบการผลิต
ReadyPlanet.com
การตรวจสอบการผลิต


          เราใส่ใจการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอน  ระบบการตรวจสอบเป็นงานประจำที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตของเรา เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน แต่ละฤดูที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพันธุ์ปลาและสภาพแวดล้อม ระบบการตรวจสอบจะถูกแบ่งเป็นหลายส่วนและมีการตรวจสอบซำ โดยให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดูแลเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน ระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ถูกนำมาใช้ ดังนั้นพันธุ์ปลาที่จำหน่ายออกไปทุกชุดจะถูกทำการบันทึกข้อมูลว่ามีที่มาอย่างไร


          พ่อแม่พันธุ์ จะถูกตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตไข่และลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ

          งานอนุบาล พันธุ์ปลา สภาพแวดล้อม อุปกรณ์รวมถึงความสะอาดในฟาร์มจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา

          เตรียมจำหน่าย พันธุ์ปลาที่เตรียมจำหน่ายจะถูกตรวจสอบความพร้อมโดยสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญ

          หลังการขาย พันธุ์ปลาจำนวนหนึ่งหลังจากการจำหน่ายจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฟาร์มเพื่อประเมินคุณภาพ


          ระบบการตรวจสอบที่ดีนำไปสู่การพัฒนาด้านการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการป้องกันความเสียหายทั้งต่อผู้เลี้ยงและฟาร์มเอง          Investigative section

          We are dedicated in every process of production.

          For quality control purpose, we routinely check our process. Because so many variables, like weather can change each day, we stay on top of the situation which the latest technology to monitor fish health and their environment.


          The investigate system is separated into several sections which work together to double check their work and detect any flaws in the system.


          Broodstock : Broodstock are inspected routinely to ensure that eggs and fry are meeting the standard.

          Hatchery : Strain, environment, equiptment and hygiene are inspected continuosly.

          Sales : Before selling the fish they will be examined by a qualified staff member.

          After sale : A sample of fish are kept for 7 days after the sale for evaluation.หน้า 1/1
1
[Go to top]