การบรรจุ
ReadyPlanet.com
การบรรจุ

 

          บริเวณจุดจำหน่าย พันธุ์ปลาจะถูกพักและประเมินความพร้อมก่อนการบรรจุ

 

Packing & transport

          At the sales deparment, the fry are deposited and evaluated one last time before packing.


บ่อพักก่อนบรรจุ

ปลาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจะถูกเคลื่อนย้ายมายังบ่อพักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่ง 

 

The resting pond 

Fish that are ready to sell will be transpotred near our packing and transport area to prepare them to be sold.


การคัดแยกขนาด

เครื่องคัดแยกขนาดจะทำการแยกขนาดปลาให้มีขนาดตามที่ต้องการโดยที่ปลาไม่บอบช้ำ

 

Grading

Grading machines differentiate fish size without causing any injures.

รถขนส่ง

ถูกออกแบบมาให้ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเดินทางไกลในรัศมี 1,000 กิโลเมตร

 

Transportation

Special trucks designed to maintain a stabilized temperature for fish travelling up to 1000 km. are used.

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]