Smart Farmer
Smart Farmer


คุณวันชัย

 รอบเลี้ยงไว กำไรทั้งปี

ธำรงค์ฟาร์ม

 ป้องกันก่อนรักษา

ลุงเล็ก แซ่ตั้ง

 ชำปลาแดง 60 วันจับ อัตรารอด 80%

คุณอุดม มีประเสริฐ

เลี้ยงปลารวมปนกุ้งขาว กำไรเป็นล้าน

 

คุณพิชัย พุมมีดี

 1 กระชัง 1 ล้าน 5 เดือนจับ เลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง

 

หน้า 5/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]