Smart Farmer
ReadyPlanet.com
Smart Farmer


ธำรงค์ฟาร์ม

 ป้องกันก่อนรักษา

ลุงเล็ก แซ่ตั้ง

 ชำปลาแดง 60 วันจับ อัตรารอด 80%

คุณอุดม มีประเสริฐ

เลี้ยงปลารวมปนกุ้งขาว กำไรเป็นล้าน

 

คุณพิชัย พุมมีดี

 1 กระชัง 1 ล้าน 5 เดือนจับ เลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง

 

คุณปิยะ เลียงมงคล

ปลานิลปนกุ้ง แค่ใส่ใจ กำไรหลายเท่า

หน้า 6/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]